પ્રીય મીત્રો,

ક્લ્પેશભાઈ ની રચના મે તેમના બ્લોગ પર જોઈ અને, ગમતા નો ગુલાલ કરવાની ઈચ્છા રોકી ન શક્યો, આપ પણ માણો સુંદર રચના.
પ્રેમ તો પ્રેમ છે.
શાને પૂછો એ કેમ છે.

ન ઘટે, ન ખૂટે.
બસ, સતત વહેતો રહે એમ છે.

ન કરે વાયદો, ન જુએ ફાયદો
વહેવાર સાથે એને ક્યાં બને એમ છે.

કારણ બતાવે એ તો નર્યો વ્હેમ છે.
બહાનાની જરૂર પ્રેમને કેમ છે.

શ્રી કલ્પેશ સોની

તેમના બ્લોગની મુલાકાત લેવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો

http://vicharo.com/

Advertisements