ગુજરાતી ગઝલના શિરમોર સમા ગઝલકાર આદરણીય આદિલ મન્સૂરી સાહેબનું ન્યુજર્સી ખાતે દુ:ખદ નિધન થયું છે. તેમના નિધનથી ગઝલક્ષેત્રે ન પૂરાય તેવી ખોટ પડી છે. ઇશ્વર તેમના આત્માને પરમ શાંતિ આપે તેવી  પ્રાર્થના.

Advertisements