મૈત્રી,મીલન,જુદાઈ,
રહી જાય છે ફ્કત સંભારણા,
યાદ આવું હૂં તો પધારજો મુજ આંગણ,
આવકારશે દીલ પ્રેમ,સ્નેહ,લાગણી થકી.

ચાર્મી

Advertisements